رديف عکس قطعه نام قطعه توضيح دسته بندي خرید
1 14.jpg ایمنی پاراشوت درباره ایمنی پاراشوت لوازم ایمنی   خرید از فروشگاه
2 Tb3Ph.jpg تابلو سه فاز درباره تابلو سه فاز لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
3 Dack01.jpg داکت آسانسور درباره داکت آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
4 Cable01.jpg سیم برق آسانسور درباره سیم برق آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
5 cableShow.jpg کابل شو درباره کابل شو لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
6 Khortomi.jpg خرطومی آسانسور درباره خرطومی آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه