رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر رشیدی: کرج خ طالقانی بین چهارراه طالقانی و پل آزادگان نبش کوچه نعمت 1399/02/21
2 picx آسانسور مسافربر مهندس سقراطی: 800متر بعد از کارخانه دوغ آبعلی- سمت چپ شهرک ویالیی1000دشت – انتهای خ یاس بعد از آسفالت 1393/05/26
3 picx آسانسور مسافربر آقای ستاری: خیابان خرمشهر 1392/10/12
4 picx آسانسور مسافربر آقای حیدری: شهرک ولیعصر، میدان ایثارگران، خ پژوهنده، خ کرمی ،نبش میدان هفتم ، پ2 1393/03/30
5 picx آسانسور مسافربر مهندس جام جمی: شهرک ولیعصر،م زاهدی، خ سجاد جنوبی،خ ولد خلنی،کوچه قلیزاده، پ 2 1392/11/09
6 picx آسانسور مسافربر مهندس حاج حسینی: خیابان پیروزی خیابان نبرد خیابان قیام کوچه عیسوی پالک19م 1378