رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر آقای دروکی: پیروزی- نبرد شمالی – میدان نبرد-قیام شمالی-کوچه عیسوی-پالک2طبقه-21 1395/09/02
2 picx آسانسور مسافربر مهندس پروین: سعادت اباد،بلوار 24 متری، خیابان یکم شرقی ،پالک 48،واحد3 13896/02/20
3 picx آسانسور مسافربر آقای داتوبر: خیابان وحدت اسالمی،پایین تر از بیمارستان رازی،خندان، کوچه شهیدرضایی،بن بست سعدی، پالک 5 1397/07/15
4 picx آسانسور مسافربر مهندس صادقی: پیروزی امامت نرسیده به میدان امامت اول خیابان هشتم نیروی هوایی خیابان خرم پلاک 3 واحد 1 1395/03/24
5 picx آسانسور مسافربر آقای خشنود: خانی آباد نو،خ میثاق شمالی،20 متری مرادی، پ 8 1392/07/21
6 picx آسانسور مسافربر آقای همتی: کرج عظیمیه خ ندا شمالی نبش کوکب 1383