رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر مهندس دارابی: گیشا خ 11پ 3 1392/04/12
2 picx آسانسور مسافربر آقای برهانی: خ نواب خ شهید محبوب مجاز خ شهید کاظمی سینا غربی کوچه شهید مظفری پلاک 1 1394/11/07
3 picx آسانسور مسافربر آقای خشنود: صادقیه - بلوار ابوذر - خ شالی - خ حاجی زاده )گلدشت( -ک شبنم - پالک 10 1379
4 picx آسانسور مسافربر مهندس غبرایی: میدان شهداء خ 17 شهریور ایستگاه ورزشگاه خ فیاض بخش خ شهیدبرادران احمدی کوچه برکتی پ 4 1380
5 picx آسانسور مسافربر آقای شفیعی: میدان رازی خ رباط کریم میدان رباط کریم 6 متری اول نبش مهر آموز 1395/09/06
6 picx آسانسور مسافربر آقای زمانی: خ هلال احمر کوچه فالح -بعد از کوچه کمپانی-بن بست رحمانی انتهای کوچه پ 7 1396/11/15