رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر مهندس توکلی: طرشت خ اکبری کوچه قاسمی روبرو جهاد دانشگاهی پلاک 5 1397/06/26
2 picx آسانسور مسافربر مهندس هاشمی: خ 17 شهریور پایین تر از شهداء خ شهید فیاض بخش نبش کوچهزارع نژاد ) دکه نگهبانی( پ 2 1398/02/05
3 picx آسانسور مسافربر مهندس هاشمی: خ 17 شهریور پایین تر از میدان خراسان خ شهید حداد عادل بعد ازخ لرزاده کوچه شهید زالی بن بست 8 1393/04/14
4 picx آسانسور مسافربر مهندس الهام یدی: منیریه، خیابان فرهنگ 1378
5 picx آسانسور مسافربر مهندس ایمانی: خیابان جمهوری،بعد از باستان،فروشگاه 1392/02/28
6 picx آسانسور مسافربر مهندس رحمانپور: یوسف اباد خیابان 64 پلاک 1.1 1388