رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر آقای سالاری روبه رو شرکت بازرسی مهندسی 1396/04/27
2 picx آسانسور مسافربر مهندس دانایی شمشک 9 توقف 1400
3 picx آسانسور مسافربر مهندس محمدی وفا شهریار 9توقف 1397/06/04
4 picx آسانسور مسافربر مهندس صلواتی فیروزکوه 3 دستگاه _ 5 توقف 1398/04/04
5 picx آسانسور مسافربر مهندس نصیری میدان خرایان 7 توقف 1399
6 picx آسانسور مسافربر دکتر حدادی نارمک 5 توقف 1398/02/10