رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر شرکت عمران و نوسازی کرمانشاهان 75 دستگاه 1392
2 picx آسانسور مسافربر GMYمجتمع پارمیس 16 دستگاه گیرلس -عمران شهرداری 1398/07/09
3 picx آسانسور مسافربر عراق – بصره بیش از 30 دستگاه 1396/05/02
4 picx آسانسور مسافربر تعاونی پروژه های مسکن بقیه الله 1392/04/13
5 picx آسانسور مسافربر- ماشین بر شعبه های بانک ثامن الحجج 1396
6 picx آسانسور مسافربر هیددرولیک مرکز همایشهای بین الملی صدا و سیما: هیدرولیک 1394