رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر آقای امانی: شهرک راه اهن خیابان اقاقیا غرب بعد از تقاطع هاشم زاده دومین قوارهروم لس (GMY جنوبی )گیر لس 1391
2 picx آسانسور مسافربر آقای احمدی: جزیره کیش جنب هتل مریم )ساختمان اداری تجاری فرهاد( 1393/06/30
3 picx آسانسور مسافربر آقای ملکی: امام علی جنوب به شمال بالاتر از محالتی خروجی پاسدار گمنام قیام شمالی کوچه عیسوی پلاک 19 1397/05/02
4 picx آسانسور مسافربر مجموعه گچ سمنان 1379
5 picx آسانسور مسافربر GMYشرکت تولیدی خانه گستر گیرلس 1385
6 picx آسانسور مسافربر آقای رضایی: خیابان 22 یوسف آباد پلاک 2 1391