رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر مهندس شیخی: خ جردن،-خ گلستان،خ گیتی، خ مشیری، انتهای خیابان امانپور، کوچه یکم، پلاک 2م 1396/03/01
2 picx آسانسور مسافربر مهندس سنگ تراش: شریعتی ظفر خیابان گوی آبادی خیابان قلی پور اردکانی کوی عظیمی پلاک 3 1395/12/25
3 picx آسانسور مسافربر آقای خویی: خیابان جلفا خیابان نیلگون کوچه سید جلال کاویان 1379
4 picx آسانسور مسافربر خانه گستر: بزرگراه وفادار خیابان بختیاری خیابان 244 شرقی 1393
5 picx آسانسور مسافربر شرکت عمران تدبیر: شهرک غرب، مهستان 1396/02/12
6 picx آسانسور مسافربر آقای داجر: کارگر جنوبی ،بالاتر از م قزوین، خ ژیان پناه، خ صداقت ، نبش کوچه شمس 1396/07/23