فلکه هرزگرد سخاوت(ستاره فرازنما)

HarzGarad02.jpg

فلکه هرزگرد مهران فراز(عبداقی)

HarzGarad03.jpg