i فلکه هرزگرد مهران فراز(عبداقی) |آسانسور یاران
HarzGarad03.jpg
فلکه هرزگرد مهران فراز(عبداقی)

درباره فلکه هرزگرد مهران فراز(عبداقی)

مشخصات فنی :

فلکه هرزگرد آسانسور که با نام فلکه کششی هم شناخته می شود، به قرقره ای می گویند که به منظور انتقال دادن قدرت موتور و حرکت سیم بکسل به کار می رود. نیروی کششی ایجاد شده در اثر اصطکاک بین سیم بکسل و سطح شیار های فلکه می باشد. باید اینطور گفت که فلکه هرزگرد یکی از اصول اساسی سیستم تعلیق آسانسور به حساب می آید

  • قطر فلکه هرزگرد آسانسور:

نسبت بین قطر گام فلکه هرزگرد حداقل 40 می باشد و این موضوع با بند 9-2-1 استاندارد ملی آسانسور، Bsو 17.1A مطابقت دارد. حداقل نسبت بین قطر گام فلکه کششی و قطر اسمی سیم بکسل باید برابر 30 در 5655Bs و 32 در  17.1A باشد.

  • جنس و مواد فلکه هرزه گرد آسانسور:

می توان اینطور گفت که معمولا از چدن به منظور فلکه استفاده می شود زیرا دارای قابلیت ریخته گری خوب، استحکام فشاری بالا، مستهلک ارتعاش، خواص لغزشی خوب، قابلیت حرکت یا ایست اضطراری دورانی و نیز مقاومت به خوردگی بالا می باشد.

تماس با کارشناس