i درباره نمایشگر سردرب PH-45 |آسانسور یاران
PnDrPH-45.jpg
درباره نمایشگر سردرب PH-45

درباره نمایشگر سردرب PH-45

مشخصات فنی :

این پنل به سردرب طبقات آسانسور نصب می گردد و کابین در هر طبقه ای که قرار داشته باشد روی این نمایشگر نشان داده می شود

 

تماس با کارشناس