i پیچ مهره آسانسور |آسانسور یاران
scrow01.jpg
پیچ مهره آسانسور

درباره پیچ مهره آسانسور

مشخصات فنی :

پیچ و مهره های آسانسور اتصال دهنده های پیچ و مهره ای با سر صاف بزرگ هستند که برای نگه داشتن تسمه های بوم در سیستم های نقاله طراحی شده اند. پیچ و مهره های آسانسور به سبک های نوک دار ، گردن آجدار و سر شکاف دار ارائه می شوند. پیچ و مهره آسانسور اغلب به عنوان پیچ و مهره سطل یا پیچ و مهره سطل آسانسور شناخته می شود. پیچ و مهره سطل اغلب با مهره های شش گوش یا مهره نایلوک ، همراه با مجموعه واشر استفاده می شود. ابعاد پیچ ​​و مهره آسانسور در هر دو اندازه متریک و امپریال با پیچ درشت ملی (UNC) ، پیچ خوب (UNF) ، پیچ ثابت (UN) و مشخصات نخ متریک iso تعریف می شود. اینها در تمام دسته های مواد و مشخصات astm تولید می شوند

m1

تماس با کارشناس