i فتوسل پرده ای آسانسور |آسانسور یاران
PhotoCell02.jpg
فتوسل پرده ای آسانسور

درباره فتوسل پرده ای آسانسور

مشخصات فنی :

فتوسل همان چشم الکترونیکی و یا چشمی آسانسور وظیفه تشخیص هرگونه مانعی از جمله انسان و یا اجسام دیگر را دارد. در واقع زمانی که سنسور اشیاء متحرک کوچک و بزرگ مانند موتور، اجسام و یا افراد را  شناسایی کند؛ دستور بسته شدن درب آسانسور را ارسال نمی کند. با جلوگیری از بسته شدن درب آسانسور به ایمنی افراد کمک می کند . سنسورها در تمامی آسانسورها وجود داشته و یکی از اجزای اصلی آن محسوب می شوند .

  فتوسل پرده ای تقریباً تمام سطح ورودی درب آسانسور را بررسی می کند و به همین دلیل به آن پرده نوری آسانسور نیز گفته می‌شود . در صورت تشخیص شیئ کوچک نیز درب آسانسور بسته نخواهد شد و این یعنی دقت و امنیت در بالاترین سطح ممکن تامین می‌شود .به دلیل  کنترل بالا و امنیت بیشتر در مواقع بسیاری از فتوسل های پرده ای استفاده می کنند . محل نصب فتوسل پرده ای بین لته های درد و بدنه کابین است. به همین دلیل است که این قطعه دارای قطری حداکثر ۸ میلیمتر می‌باشد . فتوسل های پرده ای در دو نوع متحرک و ثابت تولید شده و بیشتر از نوع ثابت آن استفاده می شود .

تماس با کارشناس