diktator.jpg
دیکتاتور(آزام بند) آسانسور

درباره دیکتاتور(آزام بند) آسانسور

درباره محصول

 آرام بند یا دیکتاتور آسانسور قطعه کوچکی است که در قسمت بالایی درب های لولایی آسانسورهای کششی نصب می شود. البته این ابزار کاربردی دارای سیستم پیچیده ای است و قطعات درون آن حالت درهم تنیده و پیچیده ای دارند. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم وظیفه این قطعه آرام بستن درب آسانسور و جلوگیری از شدت بسته شدن درب است؛ اما کاربرد دیگر آرام بند یا دیکتاتور آسانسور ایجاد فشار روی درب به منظور بسته شدن کامل آن می باشد.