i دیکتاتور(آزام بند) آسانسور |آسانسور یاران
diktator.jpg
دیکتاتور(آزام بند) آسانسور

درباره دیکتاتور(آزام بند) آسانسور

مشخصات فنی :

 آرام بند یا دیکتاتور آسانسور قطعه کوچکی است که در قسمت بالایی درب های لولایی آسانسورهای کششی نصب می شود. البته این ابزار کاربردی دارای سیستم پیچیده ای است و قطعات درون آن حالت درهم تنیده و پیچیده ای دارند. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم وظیفه این قطعه آرام بستن درب آسانسور و جلوگیری از شدت بسته شدن درب است؛ اما کاربرد دیگر آرام بند یا دیکتاتور آسانسور ایجاد فشار روی درب به منظور بسته شدن کامل آن می باشد.

تماس با کارشناس