spring01.jpg
فنر درب لولایی آسانسور

ذرباره فنر درب لولایی آسانسور

درباره محصول

کاربرد درب های لولایی آسانسور برای طبقات است.و برای هر طبقه یک درب در نظر گرفته می شود.فنر درب لولایی آسانسور در آخرین مرحله از نصب ، راه اندازی می شود.این وسیله دارای ساختاری ساده است.و مابین دو لولای درب قرار می گیرد.باید به این نکته توجه نمود : به تعداد درب لولایی آسانسور ، فنر درب نیاز است.

وظیفه این قطعه برگشت دادن درب به حالت بسته و نگه داشتن درب در این حالت تا زمان قفل شدن درب است.گفتنی است : بهتر است ، در زمان خرید درب لولایی آسانسور به متعلقات آن نیز توجه شود.هر چند مراحل نصب این دو با هم متفاوت است.اما کیفیت متعلقات از اهمیت بالایی برخوردار است.