i فنر درب لولایی آسانسور |آسانسور یاران
spring01.jpg
فنر درب لولایی آسانسور

ذرباره فنر درب لولایی آسانسور

مشخصات فنی :

کاربرد درب های لولایی آسانسور برای طبقات است.و برای هر طبقه یک درب در نظر گرفته می شود.فنر درب لولایی آسانسور در آخرین مرحله از نصب ، راه اندازی می شود.این وسیله دارای ساختاری ساده است.و مابین دو لولای درب قرار می گیرد.باید به این نکته توجه نمود : به تعداد درب لولایی آسانسور ، فنر درب نیاز است.

وظیفه این قطعه برگشت دادن درب به حالت بسته و نگه داشتن درب در این حالت تا زمان قفل شدن درب است.گفتنی است : بهتر است ، در زمان خرید درب لولایی آسانسور به متعلقات آن نیز توجه شود.هر چند مراحل نصب این دو با هم متفاوت است.اما کیفیت متعلقات از اهمیت بالایی برخوردار است.

تماس با کارشناس