i موتور گیرلس BLUE LIGHT |آسانسور یاران
gr_BLUE_LIGHT.jpg
موتور گیرلس BLUE LIGHT

درباره موتور گیرلس BLUE LIGHT

مشخصات فنی :

در موتورهای گیرلس بر روی خروجی موتور گیربکسی وجود ندارد و فلکه کششی آسانسور به طور مستقیم به شفت خروجی موتور متصل می‌شود. در مکان‌هایی که بار ترافیکی آسانسور زیاد باشد یا ارتفاع سازه زیاد باشد به دلیل سرعت پایین جابجایی نمی‌توان از موتورهای گیربکس دار استفاده کرد به همین دلیل در چنین مواردی از موتورهای گیرلس استفاده می‌شود. در موتورهای آسانسور گیرلس با حرکت شفت و درنتیجه فلکه سیم بکسل­ها به حرکت درمی‌آیند بنابراین به انرژی کمتری برای حرکت دادن کابین نیاز است و همچنین سرعت حرکت کردن و ایستادن کابین نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد. برای راه‌اندازی این نوع موتور آسانسور نیز از سیستم کنترل‌کننده ولتاژ و فرکانس استفاده می‌شود.انواع موتور آسانسور گیرلس در حالت کلی به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: موتور گیرلس بشکه ای یا درامی و موتور گیرلس دیسکی یا تخت

مشخصات فنی موتور گیرلس BLUE LIGHT

مدل  

توان  

آمپر

سرعت

قطر قلکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با کارشناس