i موتور گیرلس Xinda |آسانسور یاران
xinda_gearless.jpg
موتور گیرلس Xinda

درباره موتور گیرلس Xinda

مشخصات فنی :

موتور آسانسور گیرلس ژیندا در کشور چین طراحی و تولید می شود. معمولا از موتورهای گیرلسی در ساختمان هایی که ارتفاع بالا و رفت و آمد زیادی دارند، استفاده می گردد. مهندسی ساخت انواع موتور گیرلس آسانسور ژیندا، توانسته است استانداردهای روز اروپا را دریافت نماید.

لیست  موتور گیرلس آسانسور ژیندا:

  • موتور گیرلس آسانسور ژیندا Diana 1 با ظرفیت 8 نفر
  • موتور گیرلس آسانسور ژیندا Mini 5c با ظرفیت 8 نفر
  • موتور گیرلس آسانسور ژیندا Mini 5c با ظرفیت 10 نفر
  • موتور گیرلس آسانسور ژیندا Mini 5c با ظرفیت 13 نفر
  • موتور گیرلس آسانسور ژیندا Mini 5c با ظرفیت 15 نفر
  • موتور گیرلس آسانسور ژیندا Mini 8 با ظرفیت 21 نفر

 

 

 

تماس با کارشناس